Patientskade – Bevislempelse

Østre Landsret har den 22. marts 2023 ændret Retten i Glostrups dom af 13. juni 2019. Der er givet efterladte medhold i, at Ankenævnet skulle anerkende at en anerkendt behandlingsskade i form af forsinket diagnosticering og behandling af en lungecancer begrundede supplerende erstatning udover méngodtgørelse for prognoseforringelse. Med dommen blev det fastslået, at det med bevislempelse var godtgjort, at canceren ikke var uhelbredelig på tidspunktet for røntgenfejlen.

Dommen er samtidig en stadfæstelse af Højesterets praksis som fastslået i f.eks. U.2002.1690/2, U.2009.1835H og U.2019.3916H. Dommen må samtidig tolkes som en klar afstandtagen til Ankenævnets hidtidige praksis, hvorefter beviskravet til årsagssammenhæng – uanset bevislempelse – fortsat skulle være tæt på 51 %.