Kendelse af 23. februar 2023 fra Retten i Herning. Deldomsforhandling vedrørende arbejdsgiveransvar. 

Kendelse af 23. februar 2023 fra Retten i Herning. Deldomsforhandling vedrørende arbejdsgiveransvar. Arbejdsgiver idømt ansvar for arbejdsulykke, hvor tophængslet låge faldt ned i hovedet på arbejdstager. Retten lagde i mangel af andre beviser til grund, at uheldet skyldtes en uforklarlig fejl ved maskinen, som var enten defekt, uforsvarligt indrettet eller sikret, og som derfor ikke fungerede fuldt sikkerhedsmæssigt – og sundhedsmæssigt forsvarligt. Der var ingen vidner til episoden, men arbejdsgiver havde i tiden umiddelbart efter ulykken bortskaffet låge og gasfjeder ligesom det kom frem under forberedelsen, at arbejdsgiver på ulykkesdagen havde lavet en demonstration af maskinen (videooptagelse) for at finde en forklaring på ulykken, se kendelse.

 

Status: Under anke.