Østre Landsret har den 10. marts 2023 stadfæstet Retten i Næstveds kendelse af 24. juni 2022

Østre Landsret har den 10. marts 2023 stadfæstet Retten i Næstveds kendelse af 24. juni 2022. Kendelse kan downloades her.