Ny regresdom fra Retten i Roskilde

Helt i tråd med Højesterets dom U.2024.331H, har Retten i Roskilde efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder fundet, at regreskravet mod en 12-årig dreng skulle bortfalde, jf. erstatningsansvarslovens § 24a, 2. pkt.

 

Civilstyrelsen havde under sagens forberedelse reduceret kravet fra ca. kr. 750.000 til kr. 75.000, og fik således ikke medhold i, at det ville være i strid med forarbejderne og retspraksis, hvis det var ”gratis” i ansvarsmæssig henseende for sagsøgte at fremsætte den forsætlige trussel med en legetøjspistol, der fremstod ægte, mod forurettede. Klik her for dommen.