Tab af erhvervsevneforsikring – forsikringstager medhold

Ankenævnet for Forsikring har givet forsikringstager medhold i ret til TAE-forsikringsydelse og præmiefritagelse at regne fra 1. november 2020.