Retten i Næstved har den 24. juni 2022 i kendelse givet patient medhold

Retten i Næstved har den 24. juni 2022 i kendelse givet patient medhold i, at KEL § 26 ikke afskærer patienten fra at stævne region direkte når et genoptagelseskrav er afvist med henvisning til KELs særlige 10 årige forældelsesregel.

27. Juni 2022