Erstatning for forsinket erhvervsstart opgjort efter principperne for tabt arbejdsfortjeneste

Østre Landsret har den 30. april 2024 ændret dom fra Københavns Byret af 7. november 2022.

Østre Landsret har fundet, at skadelidte har sandsynliggjort, at hun har lidt et tab, der kan opgøres efter principperne for tabt arbejdsfortjeneste i stedet for normalvis anvendt standardbeløb. Skadelidte, der på ulykkestidspunktet var studerende og netop havde færdiggjort sin bachelor, blev forsinket med sin kandidat i præcist 1 år og indtrådte således på arbejdsmarkedet 3 år efter ulykken med 1 års forsinkelse.