Dom vedrørende forældelse den 10. marts 2022

Københavns Byrets dom afsagt den 10. marts 2022. 

Ansvarsforsikrer i en trafikulykke tilpligtet til at betale ca. kr. 2.400.000 til sagsøger. Dommen vedrører spørgsmålet om forældelse (indenretlig påstandsforhøjelse), medicinsk årsagssammenhæng, herunder bevis for lavkollision. Endelig omhandler dommen tabsberegning, herunder spørgsmålet om tabsbegrænsningspligt.

Status: under anke.

  1. marts 2022